Možnosti akcí

Uspořádejte akci na zámku

V atraktivním prostředí empírového zámku v Boskovicích je možné kromě tradičních prohlídek historické instalace uspořádat svatební obřady i různé komerční akce.

SVATBY – Svatební obřady probíhají každou poslední sobotu v měsíci v nově zrekonstruovaných prostorách původní salla terreny, což ve své době byla letní jídelna s francouzskými okny na zámeckou zahradu. Poplatek za svatební obřad činí 5 500,- Kč

RECEPCE, BANKETY – pro společenská setkání nabízíme prostory pro cca 100 osob v sále v historické instalace, nebo v salla tereni s možností propojení do zámecké zahrady.

KONCERTY – ve vnitřních prostorách zámku např. v sále je možné pořádat koncerty až do počtu cca 150 osob, nebo v komornějším prostředí salla terreny do počtu cca 80 osob. V případě příznivého počasí je pro větší počet osob možnost hudebních produkcí na nádvoří zámku nebo v zámecké zahradě.

VÝSTAVY – Ojedinělé empírové schodiště spolu s krytými arkádami nebo samostatná salla terrena, napojená na pult ostrahy skýtá mnoho příležitostí k pořádání nejrůznějších výstav.

Pro zákazníka dále nabízíme:

  • Prohlídky s průvodci v kostýmech
  • Šermířská vystoupení
  • Catering
  • Ohňostroje


Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výše je stanovena dle konkrétního typu akce.